Svitzers ”Frigga” blir norsk

I en bareboat-affär med Bukser & Bjergning i Oslo har SvitzerWijsmullers bogserbåt ”Frigga” fått norsk flagg. Tills nyligen var ”Frigga” ägd av SvitzerWijsmullers dotterbolag Röda Bolaget i Göteborg. ”Frigga” fyller vakansen i Bukser & Bjergnings flotta sedan ”Bob” flyttats till Röda Bolaget för tjänstgöring som eskortbogserare i Göteborg. ”Frigga” stationeras i Bergen. De tre systerbåtarna som byggts i Klaipeda seglar nu under var sin flagga, ”Freja” under svensk, ”Fenja” under dansk och ”Frigga” under norsk.