Fotograf: BTÖ

Kategori: Specialfartyg | Folk/företag

Svitzer tar över i Öresund

Svitzer tar över Port Towage Nordics verksamhet i Öresund och köper samtidigt bogserbåtarna Sund och Ven.

Port Towage Nordics (PTN) är ett joint venture som ägs till lika delar av svenska BTÖ (Bogser Team Öresund) och holländska Iskes Towage and Salvage. Enligt Michael Staufeldt, vd på Port Towage Nordics, är orsaken minskad verksamhet i området samt konkurrensen. 

– Vi är glada över att Svitzer har gått med på att ta över vår befintliga kundbas samt att våra tolv anställda får möjlighet att fortsätta hos Svitzer. Men också att de kommer att behålla vår höga servicenivå med nuvarande priser och kundavtal. Med detta säkerställer vi att kunderna behåller tjänsten som vanligt utan avbrott, säger han till Sjöfartstidningen. 

Flaggade ut

BTÖ har tidigare haft problem med lönsamheten och flaggade under 2017 ut sina båtar till Färöarna. I januari 2018 gick BTÖ samman med Iskes Towage & Salvage i ett joint venture. 

– Vi har förlorat några stora kunder till vår konkurrent, vi kan inte hålla de priserna som de gör. Vi gjorde ett försök med joint venture tillsammans med Iskes Towage and Salvage, och det gav oss muskler, men det räckte ändå inte i Öresund. 

Joint venture

PTN kommer att fortsätta på marknaden, men man kommer att koncentrera sig på verksamheten i Finland och även titta på tillväxtmöjligheter på andra håll. Förutom de båda bogserbåtarna i Öresund har PTN ytterligare fyra bogserbåtar, varav tre i Finland. Den 21 januari tar Svitzer över PTN:s kontrakt i Öresund.