Svitzer Gaia ersätter Egil

Em. Z. Svitzer A/S har tagit leverans av nybygget Svitzer Gaia, hon ersätter Egil i rederiets flotta som opererar i danska vatten. Svitzer Gaia levererades från UAB Western Baltija i Klaipeda i Litauen. Bogserbåten är den första i en serie av så kallade Eco-bogserbåtar, en ny typ av bogserbåtar som genererar mindre utsläpp. Svitzer Gaia har även dubbelskrov för att öka säkerheten. Svitzer Gaia, 433 bruttoton, har en längd på 31,5 meter och bredd på elva meter. Hon har en dragkraft på 85 ton.Egil i sin tur har redan lämnat Danmark och är för närvarande på väg till Panama där hon ska jobba för Svitzer Americas. Egil kom till Danmark 1996 som Stevns Bugser för Nordane Shipping, hon såldes vidare 1998 till Em. Z. Svitzer och fick namnet Egil. Bogserbåten byggdes ursprungligen för engelska Cory Towage för ett terminalavtal i Panama.