Svithoids första tankerskrov i Paljassaare hamn

Den 23 november påbörjade det estniska varvet SRC (Ship Repair & Conversion) utrustningen av det första av sex tankfartyg för svenska Svithoid Tankers. SRC har hyrt en kaj i Paljassaare hamn i Tallinn för ändamålet. Installation av huvud- och hjälpmotorer kommer att utföras i Nådendal.Det 79,9 meter långa och 16 meter breda skrovet har byggts i Astrakhan på MNP Groups varv III International och bogserats längs de inre vattenvägarna till Tallinn via St Petersburg. Fartyget skall levereras i maj 2006.Fartyg nummer två sjösattes i Astrakhan den 26 oktober och beräknas anlända till Tallinn i april 2006. Leveransen är planerad till september 2006. Därtill finns ytterligare fyra fartyg i order. Priset per fartyg är ca EUR 12 miljoner.