Svithoids första tankerskrov i Paljassaare hamn

Den 23 november påbörjade det estniska varvet SRC (Ship Repair & Conversion) utrustningen av det första av sex tankfartyg för svenska Svithoid Tankers. SRC har hyrt en kaj i Paljassaare hamn i Tallinn för ändamålet. Installation av huvud- och hjälpmotorer kommer att utföras i Nådendal.Det 79,9 meter långa och 16 meter breda skrovet har byggts i Astrakhan på MNP Groups varv III International och bogserats längs de inre vattenvägarna till Tallinn via St Petersburg. Fartyget skall levereras i maj 2006.Fartyg nummer två sjösattes i Astrakhan den 26 oktober och beräknas anlända till Tallinn i april 2006. Leveransen är planerad till september 2006. Därtill finns ytterligare fyra fartyg i order. Priset per fartyg är ca EUR 12 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.