Sverige skall granskas av IMO

Regeringen har beslutat att anmäla Sverige till IMO:s frivilliga revisionssystem. En oberoende revisionsgrupp kommer att utvärdera hur Sverige lever upp till sina åtaganden som flagg-, kust- och hamnstat. Resultatet av granskningen kommer att offentliggöras.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.