Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Politik | Säkerhet

”Sverige klarar sig bara tre dagar”

Sverige klarar sig bara i tre dagar utan sjöfart om vi drabbas av en konflikt. Det kom fram på årets SAN-konferens i Göteborg.

– Vi har haft tio möten med försvarsmakten. Tre dagar säger de att vi klarar oss utan sjöfarten, säger Pia Berglund, vd Föreningen Svensk Sjöfart, och tar det som ett tecken på att sjöfartsnäringen lyckats ta klivet in på scen och visa sin betydelse.

– Sjöfarten har varit anonym och velat smyga lite vid sidan av. Jag tror inte att det varit bra för oss som är seriösa, säger Pia Berglund som är fast besluten att se till att sjöfarten talar om hur bra den är.

Dags att visa upp sig

– Nu har vi fått tonnageskatten, den är inskriven i budgetpropositionen. Nu kan vi gå vidare och det finns hur mycket som helst kvar att göra om svensk sjöfart ska växa. Varför ska transportköparna välja svenska fartyg? ”För att de är bättre”, säger vi men det räcker inte. Då måste vi visa att svenskkontrollerade fartyg är bättre, säger Pia Berglund och visar deltagarna på konferensen ett utkast på hur hon tänker.

– Vi ligger femma på Paris MOU:s vita lista. Det är bra men kunde varit bättre. Vi har varit bättre men vi är femma bara för att våra fartyg börjar bli gamla. De två bästa fartygen på Rotterdams hamns miljöindex är svenskkontrollerade. När vi pratar med facket, ITF, säger de att vi har de schystaste avtalen. Det är sådant vi måste visa upp, då kan vi få LKAB att betala 50 öre mer för transporterna.

Vi ska inte sänka oss

Resonemanget får positiv respons från läktaren, särskilt vikten av att tala om att svenskt tonnage sällan råkar ut för att fartyg hålls kvar efter hamnstatskontroller, detentions.

– Vi hade tre detentions förra året och jag tror det var på grund av att något papper saknades. Samtidigt har det varit utländska fartyg som blivit kvarhållna i Sverige för att besättningen inte fått betalt och det är den typen av fartyg vi konkurrerar mot. Fartyg där besättningen inte får betalt, upprepar Pia Berglund.

– Det är deras nivå som ska upp, inte vi som ska ner till deras nivå. Vi måste höja golvet. Samtidigt ska vi komma ihåg att det många gånger är svenska befraktare som chartrar in de här fartygen. Vi kommer aldrig att vinna på pris, vi måste visa att vi är bättre, säger Pia Berglund.

Kommentarer

 • Ingvar Bergman

  Jag noterar att Pia Berglund säger ’svenskkontrollerade fartyg’ och torde därmed mena att flaggan inte nödvändigtvis måste vara svensk, (?) Det är i så fall ett steg i rätt riktning !

  • Anonymous

   Hon säger ju även på slutet att svenskar använder sig av fartyg som hålls kvar i hamn, vilket inte är ok

 • Jonas

  Det stora problemet är att vi svenska konsumenter och företag är så förbenat snåla så vi vill inte betala för frakten. Kom ihåg att varenda båt som tagits i svensk hamn för obetalda löner och dåligt skick är där på uppdrag av en kund!
  Men Pia såväl som hennes företrädare är för PK för att hänga ut dessa fraktköpare som inte vill betala för sig. Börja med att lägga ut dem här på Sjöfartstidningen! Då får iaf vi som redan är frälsta en påminnare vems plåt, bananer eller tvättmedel etc vi skall bojkotta.

 • Anders

  Försvarsmakten har alltid vetat och har också alltid haft planering för detta. Förr fanns det t.o.m. förberedda eskortfarleder i de militära sjökorten och framförallt ytattack övade på eskortering tillsammans med KA, sedermera Amfibieförbanden, för inpassering till hamn till tidigt 2000-tal.

  Att det därefter inte är så känt eller synligt är ju enbart en politisk fråga, eller hur. Marinens nivå idag med sju korvetter och en amfibiebataljon i stramt pressade försvarsanslag har inte precis gett något större utrymme för att synas och samverka med handelssjöfarten efter Försvarsbeslut 2004..

  • Nils Eric Sjöstrand/ Sjöingenjör och tidigare befäl i USMC i Vietnam

   Man har idag krympt och tagit bort många förband i Sverige. KA2 har sedan länge varit borta . jag tror alla deras bemannade minstationer är borta. Alla viktiga farleder till Sverige var minerade och kunde på kort tid bemannas. vad jag förstår är all dess borta. Man bildade en ny amfibiedivision som en rest av KA och förlade dem till flottan, men har helt andra uppgifter än de tidigare KA divisionerna. Runt delar av våra kuster fanns moderna kanonbatterier på jag tror 40 mm, med lång räckvidd samt mobila artilleriförband inom Kustartilleriet. De flesta är idag borttagna och stängda för gott. Politiker lär sig aldrig när det är fredstid,tyvärr.

 • Anonymous

  Bra Pia! Kör hårt, lyft lastköparna och sneseglarna i örat!

 • Sten Göthberg

  Att frågan om sjöfartsskydd (Maritime Security) och skyddet av våra farleder, hamnar och handelsfartyg åter kommit upp till ytan är mycket positivt. Sjöfartsskydd var en av Marinens huvuduppgifter fram till det olyckssaliga försvarsbeslutet 1972. Fom 2014 är det åter en huvuduppgift för Marinen. Detta är mycket glädjande. Marinen har nyligen övat sjöfartsskydd i den största marina övningen på många år på Västkusten. Stena och näringen har engagerat sig och Kungl Örlogsmannasällskapet har dessa frågor på sin huvudagenda och ett antal seminrier, uppvaktningar har ägt rum nyligen och även i Almedalen i somras då även Gotlands sårbarhet stod i fokus. Frågan är således återuppväckt vilket är glädjande. Dock återstår mycket arbete och inspel.

 • Anders Widén

  Ostörda handelsflöden på köl är landet Sveriges största sårbarhet. Dessvärre saknas idag resurser för att skydda sjöfarten på ett effektivt sätt. Denna sårbarhet kan därför utnyttjas för att utsätta Sverige för påtryckningar. Hybridkrigföring pågår i vår omedelbara närhet och vi bör ta den på allvar. Läs gärna TiS nr 2/2015: http://www.koms.se/tidskrift/arkiv/nr-2-2015/

 • Anonymous

  Varför ska transportköparna välja svenska fartyg? ”För att de är bättre”, säger vi men det räcker inte.

  Hmm, med vilken grund kan ni hävda att svenska fartyg är bättre? Först kommer frågan; bättre än vadå? Norska fartyg? Eller Nordkoreanska? Skall man hävda att något är bättre så måste man ju tala om vad man är bättre än. Eller är svenska fartyg bättre, just för att det är en blågul flagga i aktern? Blir samma fartyg med samma besättning per automatik sämre om man byter flaggan?

  Jag tror inte alls att svenska fartyg är ”bättre”. Troligtvis bättre än Nordkoreanska , men knappast bättre än Finska.

 • Anonymous

  Menar hon att försvaret skall använda sej av svenskkontrollerade fartyg typ dis flagg i en krigssitation?

Artikeln är stängd för fler kommentarer