Sverige får flytande högskola

Sverige skall få en högskola med adress någonstans på världshaven. Ett stort utbildningsprojekt som drivits fram av kommittén för utbildning och rekrytering, KUR, inom Sjöfartens Arbetsgivareförbund har målsättningen att ett svenskflaggat handelsfartyg ska bli ett kombinerat skol- och lastfartyg. – Detta är ett initiativ för att möta den ökande bristen på framför allt maskinbefäl, säger Staffan Strive, chef för ship management inom Transatlantic och ledamot i KUR. Fartyget utrustas med laboratoriesal, klassrum, simulatorer och ytterligare utrustning för att kunna ta emot ett 30-tal maskinbefälsstuderande samt lärare från sjöbefälsutbildningarna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.