Svenskt örlogsfartyg sålt till Skottland

Dansk-skotska Hays Shipping i Aberdeen har köpt svenska flottans tidigare underhållsfartyg ”Gålö”. Fartyget har redan tagits över och kommer snart att segla till varv (offertrunda pågår) för ombyggnad till surveyfartyg. Hays Ships opererar ett antal fartyg på flera områden inom offshore, som survey, ROV (Remotely Operated Vehicle) och undervattenskonstruktion. ”Gålö”, som döps om till ”Kommandor Stuart”, byggdes som färja 1976 av norska Sterkodder för en isländsk beställare. Hon kom till svenska flottan 1993. Fartyget har hyttkapacitet för 50 personer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.