Kategori: Ekonomi | Torrlast

Svenska sjöbefäl fast i skattehärva

Skatteverkets beslut att upptaxera rederiet Lupin Shipping med mångmiljonbelopp har inte bara drabbat bolagets ägare. Även flera svenska ombordanställda har dragits med i härvan.  

Rederiet Lupin Shipping och dess ägare Alvar Ohlsson har varit i skatterättsligt blåsväder förr. Enligt Johan Lundberg, regionsamordnare för Skatteverkets avdelning för utlandstransaktioner, försökte Skatteverket redan på 1980-talet få fast Alvar Ohlsson för olika skattebrott – dock utan att den gången lyckas.

– Efter att förlorat den processen föll det hela i glömska, men vi har ju en kontinuerlig omvärldsbevakning och såg att verksamheten fortsatte. När Hallands Nyheter för några år sedan skrev om att Lupin Shipping har fartyg liggandes i Falkenbergs hamn tyckte vi att det var dags att titta på det här igen, säger Johan Lundberg. 

Undanhållit stora belopp

Och efter att ännu en gång ha granskat den idag 86-årige Ohlsson och hans verksamhet så har nu alltså Skatteverket kommit fram till att Lupin Shipping under flera år avsiktligt undanhållit svenska staten betydande belopp från beskattning. 

Orsaken är att trots att Lupin Shipping de facto inte är ett svenskt bolag utan registrerat på den lilla västindiska önationen Saint Vincent och Grenadinerna, så anser Skatteverket att detta i praktiken inte stämmer. Efter att ha granskat verksamhetsåren 2007-2009 så gör man istället bedömningen att rederiet har ett fast driftställe i Falkenberg och att det inte finns någonting som pekar på att någon verksamhet har bedrivits från St. Vincent.

Saknar bokföring

En försvårande omständighet har varit att Lupin Shipping inte haft någon bokföring under de aktuella åren, vilket inneburit att Skatteverket fått skicka frågor till banker, myndigheter och andra företag för att bilda sig en uppfattning om rederiets verksamhet. 

Lupin Shipping upptaxeras nu och åläggs att betala skatt för SEK 7.9 miljoner i inkomst för verksamhetsåren 2007 till 2009, och man ska också betala ett skattetillägg på 40 procent eftersom man anses ha försökt dölja inkomsterna genom att inte deklarera. I praktiken innebär det att Skatteverket nu har ett krav på Lupin Shipping på SEK 3.2 miljoner.    

Dessutom upptaxeras Alvar Ohlsson personligen med SEK 7.3 miljoner på grund av uttag och överföringar från rederiets bankkonton, och ska även han betala ett skattetillägg på 40 procent. 

Fem befäl upptaxeras

Men det är alltså inte bara rederiet och dess ägare som drabbas av Skatteverkets revision. Fem svenska sjöbefäl som arbetat på Lupin Shippings fartyg upptaxeras med betydande belopp. 

Under de tre år som Skatteverket granskat Lupin Shipping har rederiet haft fyra fartyg i trafik i Nordeuropa. Fartygen har oftast haft svenska befälhavare och utländsk besättning i övrigt. 

Efter att ha gått igenom utbetalningarna från rederiet har Skatteverket upptäckt att de fem svenska befälen fått obeskattade löner, vilket resulterat i att de nu upptaxeras. Bland annat upptaxeras en 76-åring från Sölvesborg med SEK 298.000 och en 58-åring från Färgelanda med SEK 523.000. 

Männen själva hävdar att de av olika skäl bör vara befriade från att betala skatt i Sverige. Några anser till exempel att fartygen seglat på oceanfart och därför ska vara skattebefriade, något som Skatteverket motsätter sig med motiveringen att fartygen gått nästan helt mellan nordeuropeiska hamnar.

– Det var ganska lätt att konstatera. Genom att följa den väg som fartygen tagit såg vi att de mestadels gått i kusttrafik mellan huvudsakligen Sverige, Danmark, Norge och Tysklan, säger Johan Lundberg på Skatteverket.   

Bor i Sverige

Några av sjöbefälen har uppgivit att de varit i Sverige bara några få veckor om året, och att de fått besked om att de därför inte skulle behövt skatta i Sverige, men inte heller den motiveringen biter på Skatteverket som hävdar att männen är bosatta i Sverige. 

Enligt Skatteverket har de svenska befälen heller inte betalat skatt i något annat land, något som kunde ha inneburit att de möjligen fått avdrag på den svenska skatt de nu ska betala. Trots att det i deras anställningsavtal står att ”payroll and taxes are paid by Lupin Shipping to Saint Vincent and the Grenadines” har man inte hittat några kvitton, lönebesked eller andra bevis på att Lupin Shipping verkligen har betalat några skatter. 

I likhet med Alvar Ohlsson drabbas även de fem sjöbefälen av skattetillägg på 40 procent. 

Får ingen pension

Vad värre är – deras inkomster är heller inte pensionsgrundande i Sverige, något som blir följden av att St. Vincent inte har något avtal med Sverige om pensionsförsäkringar. Dessutom riskerar de befäl som hävdat att de i stort sett inte varit bosatta i Sverige att bli utan garantipension, eftersom detta är en bostadsbaserad förmån. 

Enligt Johan Lundberg på Skatteverket så har bolaget Lupin Shipping, Alvar Ohlsson samt ett av sjöbefälen överklagat Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten.