Svensk Sjöfart firar 110 år

Föreningen Svensk Sjöfart, som har verkat i 110 år, uppfattas enligt ordförande Ragnar Johansson i dag som en branschförening som tar ansvar för sjöfarten i Sverige.

Relaterade artiklar

Svensk Sjöfart firade 110 år av verksamhet i Göteborg den 17 november. I sitt tal tog föreningens ordförande Ragnar Johansson bland annat upp frågan hur det är ställt för den svenska handelsflottan i dag.

– Jo tack, ganska bra om man med det menar det svenskägda tonnaget. Svenska rederier kontrollerar i dag mer tonnage än på många år, cirka 275 fartyg på mer än 5 miljoner brutto, men under annan flagg än den svenska. Våra medlemmar har närmare 50 fartyg i beställning på varv världen över, till ett ordervärde av 25 miljarder kronor. 30 procent av dessa fartyg kommer att kunna köra på alternativa bränslen.

”Inte lika kul”

– Om man med den svenska handelsflottan menar fartyg som har svensk flagg så är det inte lika kul. I oktober detta år så hade vi 93 handelsfartyg under svensk flagg, vi hade 101 vid årets ingång. Trenden är tyvärr obrutet negativ sedan många år tillbaka. 

Vad beror detta på frågande han, och besvarade själv frågan:

– Det korta och sanna svaret enligt mej är att svensk flagg inte är konkurrenskraftig.

Vill behålla sjöfartsklustret intakt

Ragnar Johansson berättade att en följdfråga som han ofta får är varför föreningen håller på och tjatar om det här, behöver vi överhuvudtaget ha svenska rederier med svensk flagg?

– Nej, det behöver vi inte, inte under överskådlig tid. Vi kan mycket väl fortsätta segla under dansk, färisk, norsk eller engelsk flagg, det är inga problem. Men om vi vill behålla det svenska sjöfartsklustret intakt och svenska rederier i Sverige på längre sikt så måste vi kunna anställa unga välutbildade män och kvinnor från svenska sjöbefälsskolor. Det är nödvändigt för rederikontor, assuransbolag, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och underleverantörer. Det är en av poängerna för att vi kämpar för att behålla svensk flagg.

Gemensamt ansvar

Trots det ser Ragnar Johansson framtiden an med tillförsikt.

– Jag är övertygad om att vi nu kan skapa förutsättningar för en svenskflaggad handelsflotta. Våra politiker har den senaste tiden levererat på våra önskemål. Den mest prestigeladdade frågan var tonnageskatten och den är nu i hamn. Utöver detta har vi fått en rad regel- och lagförändringar. Nu tycker jag att det är väldigt mycket upp till oss, och med oss menar jag framför allt arbetsmarknadens parter. Vi har ett gemensamt ansvar att komma fram med ett ramverk som är långsiktigt och återskapar den svenska flaggans konkurrenskraft.

Goda förutsättningar

– Det finns alltså cirka 50 nybyggen där ute och jag vet att många av er vill att flaggan ska vara blågul. Det är möjligt. Vi har påbörjat en dialog med fackföreningarna i god anda och med stor tillförsikt ser jag fram emot att komma i mål.

Oavsett hur det går med det så anser Ragnar Johansson att svenska rederiföretag i högsta grad är rustade att konkurrera på den tuffa arena som de olika sjöfartsmarknaderna utgör.

– De flesta rederier i dag i Sverige tjänar pengar. Kan man tjäna pengar i dåliga tider, och framför allt investera i dåliga tider, så är förutsättningarna för framtiden väldigt goda.