Svåra förhållanden sinkar Rena-bärgning

Kraftiga dyningar har gjort det omöjligt för dykare att undersöka Renas akterskepp som nu till större delen ligger under vatten medan förskeppet fortfarande står på Astrolaberevet, och till helgen väntas ännu värre väderförhållanden. Bärgarna beräknar att det finns totalt 366-401 containrar kvar i och på förskeppet, men man vet inte hur många som finns kvar i akterskeppet. Cirka 150 containrar beräknas ha gått överbord när fartyget bröts itu, och ett 30-tal har flutit upp på stränderna runt Tauranga.Sedan lossningen började för snart tre månader sedan har bärgarna från Svitzer lossat närmare 400 containrar.