Svagare tredjekvartal för Frontline

Frontline redovisar ett resultat efter skatt på USD 73,8 miljoner efter skatt. Rörelseresultatet uppgick till USD 142,1 miljoner, en försämring med USD 43 miljoner jämfört med kvartalet innan. För årets nio första månader är resultatet efter skatt USD 473 miljoner på en omsättning om USD 1.083 miljoner. Frontlines VLCC- och suezmaxfartyg har i snitt haft dagsinseglingar som är dubbelt så stora som deras breakeven på T/C-basis (USD 27.712 för VLCC och USD 20.990 för suezmax).

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.