Svagare PSV/AHST-marknad förväntas

För tillfället finns det nu 20 fler PSV:s i Nordsjön jämfört med samma period föregående år. Detta förklaras av en högre exploateringsaktivitet, men den stora orderboken kommer att resultera i en korrigering av fraktraterna, enligt Farstad Shipping. Marknaden för AHST:s kan också försvagas som ett resultat av att fler fartyg presenterar sig på marknaden. Fraktmarknaden för AHST:s ligger inte på samma höga nivå som i oktober, då den var GBP 137.000 per dag. I dag ligger nivån på GBP 30.000 per dag, enligt Offshore Brokers oktoberrapport. Omkring 100 AHST:s är klara för levererans inom de närmaste 12 månaderna. I en rapport från offshore.no förutses att 23 av 76 mobila borr-riggar i Europa kommer att stå utan kontrakt 2008. Nästa år kommer elva riggar att utgå från sina kontrakt och 2010 kommer ytterligare nio riggar att stå fria på marknaden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.