Svagare halvårsresultat för Aspo

Aspo Oyj i Finland redovisar en vinst före skatt på EUR 3,1 miljoner av en omsättning på EUR 102,5 miljoner under det första halvåret 2006. Rörelseresultatet var EUR 4 miljoner. Det är främst verksamhetsområdet Systems som drar ned resultatet.Affärsverksamheten Shipping, vilken består av rederiet ESL Shipping Oy med dotter- och intressebolag, svarar för EUR 38,3 miljoner av omsättningen och redovisar ett rörelseresultat på EUR 4,7 miljoner, jämfört med EUR 8,8 miljoner under motsvarande period året innan.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.