Strid om sjöfolksförsäkringar i Estland

Fyra estniska sjöfartsorganisationer (för ombordanställda) föreslår i ett gemensamt brev till regeringen och parlamentet att lagförslaget om socialskydd för sjömän stoppas. I brevet föreslår man att ett nytt lagförslag utarbetas i samråd med sjöfartsorganisationerna. Det är sjömän som arbetar under utländska flaggor som har behov av en lagändring eftersom varken privatpersoner eller utländska arbetsgivare kan erlägga sociala avgifter i Estland. Det nuvarande lagförslaget innebär att sjömän betalar socialavgifter på samma grunder som privatföretagare. Socialavgiften är 33 procent i Estland och Estonian Seamen’s Independent Union (EMSA) menar att lagförslaget innebär att denna tredjedel kommer att tas ur sjömännens nuvarande löner och går in i socialförsäkringssystemet och att sjömännens disponibla inkomst därmed minskar lika mycket. Samtidigt vill ingen utländsk arbetsgivare höja estniska sjömäns löner med en tredjedel. 3.000–6.000 estniska sjömän arbetar under utländska flaggor.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.