Strid om sjöfolksförsäkringar i Estland

Fyra estniska sjöfartsorganisationer (för ombordanställda) föreslår i ett gemensamt brev till regeringen och parlamentet att lagförslaget om socialskydd för sjömän stoppas. I brevet föreslår man att ett nytt lagförslag utarbetas i samråd med sjöfartsorganisationerna. Det är sjömän som arbetar under utländska flaggor som har behov av en lagändring eftersom varken privatpersoner eller utländska arbetsgivare kan erlägga sociala avgifter i Estland. Det nuvarande lagförslaget innebär att sjömän betalar socialavgifter på samma grunder som privatföretagare. Socialavgiften är 33 procent i Estland och Estonian Seamen’s Independent Union (EMSA) menar att lagförslaget innebär att denna tredjedel kommer att tas ur sjömännens nuvarande löner och går in i socialförsäkringssystemet och att sjömännens disponibla inkomst därmed minskar lika mycket. Samtidigt vill ingen utländsk arbetsgivare höja estniska sjömäns löner med en tredjedel. 3.000–6.000 estniska sjömän arbetar under utländska flaggor.