Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Strejkvarsel inom skärgårdstrafiken

Seko har beslutat att varsla om strejk inom skärgårdstrafiken, huvudsakligen i Stockholm.

Seko uppger att skälet är att arbetsgivarorganisationen Almega har beslutat att säga upp Skärgårdsavtalet mitt under pågående förhandlingar och vägrar att komma tillbaka till förhandlingsbordet.

– Avtalet har nu löpt ut och därför lägger vi ett strejkvarsel för att få igång förhandlingarna. Våra medlemmar kan inte vänta längre på att få ett avtal med rättvisa löner och bra anställningsvillkor, säger Valle Karlsson, förbundsordförande i Seko, i ett pressmeddelande.

”Inte kontroversiell”

Seko uppger vidare att den fråga som återstod att lösa innan Almega lämnade walk over handlar om den praxis som är satt på arbetsmarknaden när det gäller en låglönesatsning för de grupper som tjänar under 24.000 kronor i månaden.

– Denna fråga är inte kontroversiell, förutom hos Almega. Det finns en bred samsyn på arbetsmarknaden om att de som har låg lön ska få lite extra. Almega kan nu tänka sig att gå i konflikt för att inte gå med på detta, säger Mats Ekeklint, gruppchef för kommunikationsområdet inom Seko, i pressmeddelandet.

Två steg

Strejkvarslet läggs i två steg. Det första steget omfattar nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning och bemanning på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Stridsåtgärderna träder i kraft den 3 november 2017 klockan 12.00.

Det andra steget gäller nedläggelse av allt arbete som utförs av Sekos medlemmar på företag inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

Varslet omfattar också övertidsblockad för samtliga Sekos medlemmar anställda inom avtalsområdet Skärgårdstrafik samt nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning och bemanning inom hela avtalsområdet. Dessa stridsåtgärderna träder kraft den 14 november 2017 klockan 12.00.

”I nivå med arbetsmarknaden i övrigt”

Almega Tjänsteföretagen kommenterar Sekos strejkvarsel med att Almega under förhandlingarna med Seko har erbjudit ett nytt löneavtal i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och enligt det så kallade industrimärket. Enligt Almega har Sekos intresse av en låglönesatsning tagits i beaktande i det, trots att avtalet redan från början innehåller en löneutvecklingsgaranti de första nio åren i yrket.

”Trots det,” skriver Almega i ett pressmeddelande, ”väljer Seko, som är ett LO-förbund, att återigen varsla om strejk inom Skärgårdstrafiken där de anställda tjänar i genomsnitt drygt 27.000 kronor per månad.”

”Olyckligt”

– Almega tjänsteföretagen har under förhandlingarna med Seko erbjudit löneökningar i nivå med arbetsmarknaden i övrigt och högre löneökningar för de som tjänar minst. Trots stora ansträngningar för att gemensamt enas om ett nytt avtal så väljer Seko att varsla om konflikt för att få mer än vad andra på arbetsmarknaden fått. Att Seko återigen varslar om strejk tycker vi är olyckligt, säger Patrik Eidfelt, förhandlingschef på Almega Tjänsteföretagen, i sitt pressmeddelande.