Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Folk/företag

Strategi ledde till åtgärdsplan

Sjöfartsforum har presenterat den maritima näringens förslag till hur regeringens maritima strategi kan utvecklas.

Efter att regeringen i augusti 2015 presenterade den första svenska maritima strategin har Sjöfartsforum samlat aktörer från det maritima klustret för att ta fram åtgärder och prioriteringar för att utveckla den.

– Vi lämnar nu över vår respons på den, säger Joachim Glassell, vd för Sjöfartsforum.

Samverkan viktig

Resultatet är en svensk maritim åtgärdsplan, som presenterades i Stockholm idag, torsdag. Arbetet handlar i stor utsträckning om samverkan, betonar infrastrukturminister Anna Johansson, som talade vid tillställningen.

– Det är viktigt att göra detta i god samverkan, där ni och vi försöker hitta de gemensamma nämnarna och balansera krav mot varandra.

Inlandssjöfart

Infrastrukturministern berättade också att regeringen lagt ett antal uppdrag till olika myndigheter sedan den maritima strategin presenterades, bland dessa hur utvecklingspotentialen för inlandssjöfart och kustsjöfart kan utnyttjas bättre. Denna utredning ska vara klar till årsskiftet.

– Vi vill att Sjöfartsverket ska titta på vilka hinder det finns och vilka åtgärder som behövs för att riva dessa hinder.

Fotnot: Sjöfartstidningen återkommer med en närmare beskrivning av innehållet i åtgärdsplanen.