Fotograf: Eva Ohlsson

Kategori: Utbildning | Arbetsmarknad

Stort intresse för sjöfart

Denna vecka pågår mässan Kunskap & Framtid i Göteborg. En mässa där gymnasieelever får möjlighet att lära sig mer om framtida utbildningar och yrken. Även sjöfarten finns representerad.

Den årskull som nästa år tar studenten, ungdomar födda 1999, är en av de minsta årskullarna på flera år. Det tillsammans med en stabilare arbetsmarknad, där fler väljer att arbeta istället för att utbilda sig, gör att söktrycket de senaste åren sjunkit på de flesta högskolorna och universiteten i Sverige, likaså för sjöfartsutbildningarna.

Med den utgångspunkten finns montern Satsa på Sjöfart på plats i Svenska mässan för att lyfta fram fördelarna med att satsa på en framtid inom sjöfartsbranschen. Satsa på Sjöfart är ett samarbete mellan SARF, Chalmers och Linnéuniversitetet.

– Sjöfarten har funnits representerad på mässan i flera år. Nu är vi här igen för att visa på att sjöfarten finns och att den är en spännande bransch, säger Eva Ohlsson från Sjöfartens Arbetsgivarförbund, SARF.

”Global och spännande bransch”

– Sjöfarten är en anonym bransch. Men genom samarbetet Satsa på Sjöfart försöker vi visa på att det är en global och spännande bransch där mycket händer.

Söktrycket till de sjöfartsutbildningar som finns i Sverige sjunker och konkurrensen om studenterna är hård. Men på mässan Kunskap & Framtid, där montern placerats väl synlig mellan Chalmers och Linnéuniversitetet, är intresset stort.

Besöker flera mässor

– Vi håller räkningen på hur många vi samtalar med. Under den första dagen var det cirka 10 procent av mässans besökare som kom till oss. Här får de testa simulatorer och samtala med både studenter och ombordanställda.

Förutom mässan i Göteborg kommer Satsa på Sjöfart också medverka på motsvarande mässor i Stockholm nästa vecka och Malmö om två veckor.

– Det är viktigt att vi i branschen fortsätter försöka nå ut i samhället om allt positivt som händer i sjöfarten.

På väg att vända

– Under lång tid har det främst varit negativa nyheter om sjöfartsbranschen som nått utanför branschen.

Nu hoppas Eva Ohlsson dock att det ska vända.

– Tonnageskattens införande innebär förhoppningsvis ökad andel svenskflaggade fartyg vilket i sin tur kommer innebära en än bättre marknad för sjöbefäl. Vi hoppas att det positiva som händer inom sjöfarten når utanför branschen och lockar fler till att söka sig till ett yrke inom sjöfart, antingen på land eller till sjöss.