Fotograf: Kustbevakningen

Storövning kring Bornholm

Årets stora sjöräddningsövning Baltic Sarex 2014 är igång. För andra året i rad hålls övningen utanför Bornholm.

Baltic Sarex är världens största sjöräddningsövning och nio länder deltar i övningen, alla utom Frankrike med kust vid Östersjön. Ryssland finns med som observatörer vid övningen. Sverige deltar med fem fartyg, en helikopter och ett flygplan i övningen som sammanlagt samlar inte mindre än 37 fartyg, helikoptrar och flygplan. För första gången ska man i år också använda obemannade flygplan, så kallade drönare, från danska marinen och ett privat företag för att samla erfarenhet av hur drönare kan utnyttjas i SAR-operationer. 

Baltic Sarex hölls för första gången 1996. Förutom övningen till havs hålls workshops och organisationen bedriver forskning och utveckling. Årets övning pågår från den 5 till den 10 maj.

Kommentarer

 • Anonymous

  RÄTTELSE
  För 19e året i rad hålls övningen utanför Bornholm.
  Ryssland fick inte vara med. (Nato). Ingen deltagande från RU.
  Sverige deltar i samverkan mellan Sjöfartsverket (övningsledning + samordning), Sjöräddningssällskapet (3 båtar+ 4 träningsinstruktörer) och Kustbevakningen (1 båt+ 1 flygplan).

  Totalt
  29 båtar
  2 flygplan
  1 helikopter ( mot normal ca 10 st )

  När spänningar uppstår mellan länder (Ukraina) prioriteras civil räddningstjänst SAR mycket fort ner i de militära organisationerna oavsett land. I Sverige hade man ett utredningsresultat (Maritima Utredningen) som ville militärisera Search And Rescue i Sverige, detta vore förödande och helt emot samhällsutvecklingen.

 • Anonym

  Nej svensk sjöräddning föreslogs inte bli militär, däremot föreslog man att försvaret skulle stå för ytbärgningen. Kustbevakningen som är en 100% civil myndighet föreslogs ansvara för sjöräddningen. Den enda skillnaden mot idag hade varit avsändaren på räddningsledarnas lönespecar..

 • Nisse Jönsson

  Skilda världar?
  Det handlar verkligen inte bara om lönespecar.
  Utredaren för de maritima resurserna, Hyllander, förelog väl en sammanslagning av Marinen och KbV till ett gemensamt Sjöförsvar, eller? Svårt att inte tro att en sådan sammanslagning inte av vår omvärld uppfattas som militär?
  Humanitär civil räddningstjänst och sjukvård bör tydligt skiljas åt från militär verksamhet. Allt flera länder i vår omgivning följer trenden att inte låta sina försvarsdepartement ansvara för sjöräddningstjänst. Det är illa nog att vi i Sverige har sjö och flygräddningscentralen samlokaliserad med Försvarsmakten i händelse av väpnad konflikt eller sabotagehot. Genevekonventionen ger anvisningar för vad som skall fredas i konfliktsituationer. Att blanda samman civilt och militärt kan leda till prioriteringar där resurser för civil räddningstjänst marginaliseras eller att länder stängs ute från att öva sjöräddning. För att rädda människoliv gäller det att samverka också internationellt och för det krävs mycket övning utan politiska begränsningar.
  För att rädda människoliv behövs i normalfallet varken pistoler eller gevär.

 • Anonymous

  Remiss svaret från föreslagen ”lönespec avsändare” framhöll att man hade egna räddningsledare som kunde hantera uppgiften SAR, så inte hade man behövt ändra på själva lönespecen. ”Rädda liv” klingar högt i anslagsäskandet.

 • sjöman på sydkusten

  En färjeolycka vid sydkusten vintertid kan få tråkiga konsekvenser, då ingen mer än möjligtvis lotsarna har båtar för att kunna gå ut genom isvatten och evakuera.

 • Anonymous

  Haha. Lever du ännu din gamle isbjörn – sydkustens sjöman. Har du missat globala uppvärmningen i idet.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.