Stororder till Cityvarvet

Götaverken Cityvarvet har fått uppdraget att livstidsförlänga flottans ubåtsbärgningsfartyg ”Belos”. Uppdragsgivare är Försvarets Materielverk, FMV, och ordern är värd drygt 60 miljoner kronor. ”Belos” anländer till Cityvarvet i slutet av augusti och återlevereras till flottan i början av december.– Det är mycket glädjande att vi lyckats vinna ordern, inte minst eftersom arbetet skall utföras under den period på året då efterfrågan i övrigt oftast är lägre, säger varvets vd Magnus Ringnér.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.