Stormfälld skog för sjötransport måste läggas ut på internet

Under en begränsad period kommer det att vara möjligt att frakta in fartyg registrerade i länder utanför EES-området för att skeppa stormfälld skog från Sydsverige till Norrland. Ett krav är dock att svensk- och EES-flaggat tonnage först har erbjudits lasten. Detta förutsätter ett transparent system och därför skall alla lastpartier och tillgängliga fartyg vara registrerade på webbsidan Baltic Spot (www.balticspot.com). Sidan är öppen för rederier, skeppsmäklare, branschorganisationen Sveriges Skogsindustrier, samt Sjöfartsverket. Sveriges Redareförening har också krävt att icke-EES-tonnage skall genomgå hamnstatskontroll. Detta vill dock inte Sjöfartsverket, som menar att man inte kan märka ut en fartygsgrupp utan att grunda detta på sjösäkerhetsaspekter. De fartyg som är aktuella kommer att behandlas på samma sätt som andra fartyg i utrikes trafik på svenska hamnar, d.v.s. de kan bli föremål för hamnstatsinspektion sex månader efter den senaste inspektionen i en hamnstat inom Paris MOU-regionen. Orkanen Gertrud fällde omkring 70 miljoner kubikmeter skog till ett värde av 30 miljarder kronor. Allt måste tas om hand, antingen av skogsindustrin eller vattenlagras, innan sommaren för att undvika skador från insekter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.