Stormfågeln emitterar och noteras på AktieTorget

Stormfågeln AB som utvecklar en ny typ av skrov och propellrar för fartyg upp till 150 meter genomför nu en nyemission på 12,5 miljoner kronor. Efter genomförd emission kommer aktien att noteras på AktieTorget. Medlen skall bl.a. användas för att färdigställa en 15-meters fartygsprototyp för fälttester till sjöss nästa år. Skrovkonstruktionen ger ett extremt litet vattenmotstånd och framdrivningen sker med ytskärande propellrar. Detta bedöms minska bränsleförbrukningen väsentligt jämfört med konventionella fartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.