Fotograf: Kockums AB

Kategori: Specialfartyg | Skeppsbyggnad

Kris hotar Kockums

Kockums varv kan bli tvingade att varsla personal. Orsaken är en konflikt mellan Kockums tyska ägare och svenska staten som stoppar bygget av två nya ubåtar.  

Trots att det nu har gått fyra år sedan Kockums och Försvarets Materielverk, FMV, ingick ett miljardkontrakt om byggandet av nästa generations svenska ubåt A26 har byggordern ännu inte kommit. 

Löpande räkning

Enligt webbsajten Ny Teknik är orsaken till förseningen en konflikt mellan Kockums tyska ägare Thyssen Krupp Marine Systems, TKMS, och FMV. Konflikten gäller kontraktsvillkoren, där TKMS uppges ha lämnat den ursprungliga överenskommelsen och inte vill lämna ett fast pris på byggandet. Istället erbjuder man sig att bygga A26-ubåten för löpande räkning.

– Kockums skulle ha behövt byggordern på A26-ubåten för länge sedan. Den måste komma senast den sista mars, annars har många ingen sysselsättning, säger en källa till Ny Teknik och tillägger att ett varsel kan komma redan inom några veckor. 

Malmö i farozonen

Av Kockums cirka 1.000 anställda jobbar omkring 700 i Karlskrona och knappt 250 i Malmö. De flesta av som arbetar i Malmö är ingenjörer som designat den nya ubåten, och det är också dessa som uppges ligga sämst till om varsel läggs. 

Utöver ubåtskonflikten har Kockums ytterligare problem. Sedan 2010 väntar det tyskägda företaget på att få modernisera ubåtarna Gotland och Halland, men även här har förhandlingarna gått i stå.

– Ordern är inte stoppad men FMV och Försvarsmakten diskuterar en ny marin strategi, säger Toni Eriksson, kommunikationsdirektör på FMV, till Ny Teknik.