Stora premiehöjningar i Swedish Club

Swedish Club har beslutat om att fylla på kapitalet med en generell premiehöjning för P&I på 15 procent för nästa försäkringsår. Dessutom kräver man in en tilläggspremie, supplementary call, på 35 procent för försäkringsåret 2006/07 och lika mycket för 2007/08. Det blir även en tilläggspremie för 2008/09, men storleken på denna beslutas i april nästa år. Orsaken är framförallt att de finansiella intäkterna inte ger ett tillräckligt täckningsbidrag till försäkringskraven som växt under senare år, även om 2008 ser ut att bli något bättre. Swedish Club har inte begärt in några tilläggspremier sedan tidigt 1990-tal.Swedish Club följer de andra klubbarna som samtliga har höjt premierna, och de flesta har också beslutat om tilläggspremier för tidigare år. Senast ut var West of England som beslutat om en generell höjning för nästa försäkringsår på 20 procent.