Stor oljespillsövning i Vysotsk

Det ryska oljebolaget Lukoil ordnade den 20 juni en internationell oljesaneringsövning vid sin terminal i Vysotsk (Uuras). Enligt SeaNews.ru deltog 15 fartyg och två helikoptrar. Förutom samverkan mellan ryska myndigheter och enheter övades samarbete med de finska miljöskyddsfartygen Hylje och Seili. Efter övningen konstaterade Alexandr Davydenko, avdelningschef på det ryska transportministeriet att trots att övningen lyckades bra, har staten bara hälften av kapaciteten för att ha full beredskap för möjliga oljeutsläpp. Under år 2008-2009 byggs ett specialiserat oljesaneringsfartyg. Enligt Davydenko kostade övningen den statliga räddningstjänst RUB 5,5 miljoner (EUR 157.800).Mer bekymmersamt blir det vid ett oljeutsläpp på öppet hav, till exempel nära Hogland (Suursaari) som föreslagits som nästa övningsområde. Dagen efter ordnade Lukoil en stabsövning i sin Varandey-terminal vid Barents hav.