Stor förlust för Gard

P&I-klubben Gard redovisar ett underskott på USD 49 miljoner för första halvåret i år. Orsakerna är både skadeläget och oron på finansmarknaderna. Klubbens combined net ratio (försäkringskostnader i förhållande till premieintäkter) var dock bättre än budgeterat, 102 procent mot 105 procent. För att hålla 105 procent som mål kommer man att söka en generell premiehöjning på 15 procent.