Stor brist på LNG-befäl

Den stora bristen på kvalificerat befäl till LNG-fartyg gör att man får ta befäl från andra fartygstyper och nu erbjuds befälhavare löner upp emot USD 22.000 per månad, säger Pradeep Chawla på Anglo Eastern Shipmanagement, enligt tidningen Fairplay.På grund av bristen blir oerfarna officerare snabbt befälhavare och därför måste enligt Pradeep Chawla dagens utbildning förändras.