Stolt-Nielsens-ärende tas upp i Högsta domstolen

Stolt-Nielsen gör en sista ansträngning för att undvika åtal för kartellbildning genom att låta domare John Paul Stevens referera till den petition som lämnats in till Högsta domstolen i USA. Stolt-Nielsen har av en annan domare tidigare fått avslag att driva ärendet till Högsta domstolen då denne domare ansåg att USA:s justitiedepartement kunde avgöra ärendet. Stolt-Nielsen argumenterade för att låta Högsta domstolen avgöra ärendet, vilket domare Stevens biföll.