Stolt-Nielsens-ärende tas upp i Högsta domstolen

Stolt-Nielsen gör en sista ansträngning för att undvika åtal för kartellbildning genom att låta domare John Paul Stevens referera till den petition som lämnats in till Högsta domstolen i USA. Stolt-Nielsen har av en annan domare tidigare fått avslag att driva ärendet till Högsta domstolen då denne domare ansåg att USA:s justitiedepartement kunde avgöra ärendet. Stolt-Nielsen argumenterade för att låta Högsta domstolen avgöra ärendet, vilket domare Stevens biföll.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.