Stolt-Nielsen lämnar Stolt Offshore

Mycket överraskande har Stolt-Nielsen beslutat sälja sin 41,7-procentiga andel i Stolt Offshore. Intäkterna från försäljningen skall bl.a. användas för att minska skuldbördan. Andelen kan vara värd runt USD 480 miljoner vid en kurs kring USD 6. Enligt Niels G. Stolt-Nielsen kommer försäljningen att möjliggöra tillväxt inom företagets andra verksamheter, transporter och fiskodling. Vem som är köpare har inte offentliggjorts men enligt Stolt är en grupp investerare inblandade i affären.