Stolt-Nielsen köper tre produkt/kemtankers

Stolt-Nielsen har för USD 40 miljoner köpt tre produkt/kemtankfartyg byggda på tidigt 1990-tal. Fartygen köps genom en köpoption i en charter från Montana Ship Holding AS. Ytterligare USD 7,5 miljoner investeras i fartygen så att dessa uppfyller Marpol Annex II-kraven från januari 2007. ”Montana Sun”, ”Montana Blue” och ”Montana Star” är byggda mellan 1991 och 1994 av Uljanikvarvet i Kroatien. Samtliga har 20 epoxymålade tankar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.