Johan Hartler, programansvarig på sjökaptensprogrammet, håller i en övning i en av Chalmers undervisningssimulatorer.
Anna Lundberg

Stiftelse fördubblar utdelning

Thordéns Stipendiestiftelse, som främjar sjöfartsutbildningar i Sverige och Finland, fördubblar utdelningen till 70.000 euro. 

Relaterade artiklar

Stiftelsen, som förvaltar skeppsredare Gustaf B. Thordéns minne, ökar antalet stipendier till 50 stycken á 1.000 euro till sökanden från sjöfartsrelaterade utbildningar i Sverige, Finland och på Åland. Nytt för i år är även att stiftelsen delar ut 20.000 euro till studerandeföreningar.

Förra året inkom 205 ansökningar och stiftelsen delade ut 35 stipendier.

Sista ansökningsdag är 28 februari 2018. Mer info här: http://www.gustafbthordensstipendiestiftelse.fi