Fotograf: Stena RoRo

Kategori: RoRo | Fartygsaffärer

Stena RoRo har köpt japansk färja

Stena RoRo har köpt den japanska ropax-färjan Yamato. Fartyget kommer byggas om för den europeiska marknaden för att sedan chartras ut.

Stena RoRo har köpt färjan Yamato från det japanska rederiet Hankyu Ferry. Fartyget kommer byggas om på ett varv i Europa och fullt ut anpassas till europeisk standard för att sedan chartras ut. Ombyggnationen påbörjas våren 2020 och färjan beräknas börja gå i trafik under sommaren.

”Typiskt Stena RoRo-projekt”

– Detta är ett typiskt Stena RoRo-projekt. Vi designar och bygger om fartyg för att genom anpassning och flexibilitet möta kundens specifika behov. Det är vad vi kallar Stenability, säger Mikael Abrahamsson, Conversion and Project Manager på Stena RoRo, i ett pressmeddelande.

– På den europeiska marknaden är efterfrågan större än tillgången på den här typen av fartyg varför vi har sonderat den asiatiska marknaden och då framför allt Japan, säger Per Westling, vd Stena RoRo.

Yamato är byggd 2003, är 195 meter och har totalt 2.350 filmeter.