Stena Bulk beställer tankerpar i Sydkorea

Stena Bulk har beställt två tankfartyg på 158.000 ton dödvikt vardera av sydkoreanska Samsung. Man har också option på ytterligare två för deklaration under våren. Fartygen som får namnen Stena Superior och Stena Supreme levereras 2011. De byggs inte enligt Stenas MAX-koncept, men har fått en ny design framtagen av Stena. – Bränsleförbrukningen blir runt 10 procent lägre än för ett jämförbart Suezmaxfartyg, säger Ulf G. Ryder, vd för Stena Bulk till SST.Kontraktspriset är USD 67–68 miljoner styck. – Då ingår investeringar för lägre bränsleförbrukning och miljöåtgärder på cirka USD 7 miljoner, säger Ulf G. Ryder. Fartygen skall sättas in i Stena Sonangol Suezmax-poolen som Stena Bulk driver tillsammans med det statliga angolanska oljebolaget Sonangol. Poolen har idag 15 fartyg och planen är att den inom tre år skall växa till 25. SST har också uppgift om att Sonangol ligger i slutförhandlingar med DSME för en beställning på upp till fem fartyg för poolen.Med sina 274 meter i längd och 48 meter i bredd blir Stena Superior och Stena Supreme de största fartygen i Stena Bulks flotta som idag omfattar cirka 75 kontrollerade fartyg.