Statoil och Hydro ett steg närmare fusionen

De norska energibolagen Statoil och Hydro är nu klara för ett samgående sedan de bägge företagens styrelser har godkänt affären som värderas till USD 30 miljarder. Fusionen genomförs i oktober månad och den sammanlagda produktionen kommer i år att uppgå till 1,9 miljoner fat per dag. Hydros aktieägare kommer att ha 32,7 procent och Statoils aktieägare resterande 67,3 procent i den nya energijätten som för dagen går under namnet StatoilHydro. Som kompensation för överföringen av Hydros bensindivision får Hydros aktieägare en andel, 0,8622, i det fusionerade bolaget för varje Hydroaktie.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.