Statliga stödet till Saaremaa Shipping Company fastställt

Saaremaa Shipping Company får EEK 62,2 miljoner (EUR 3,98 miljoner) i statligt stöd under nästa år. Stödet utbetalas för de nio månader som koncessionen för inrikestrafiken omfattar. Under år 2005 fick rederiet EEK 88,7 miljoner (EUR 5,67 miljoner) inklusive kompensation för ökade bränslekostnader. I stödet för nästa år ingår EEK 16.000 (EUR 1023) per månad i kompensation för höjda hamnavgifter och EEK 1 per passagerare för höjd passageraravgift. Närings- och kommunikationsministeriet förpliktar rederiet att begära in offerter från minst tre leverantörer för att köpa bränsle för lägsta möjliga pris.För närvarande pågår den statliga offertrundan för inhandling av inrikestrafiken från den 1 oktober nästa år.