Starkt första kvartal för svenska hamnar

Godshanteringen i svenska hamnar ökade med sju procent, till 46 miljoner ton, första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.Av dessa 46 miljoner ton är 40,6 miljoner ton gods som kommer från eller ska till utlandet, 21,4 miljoner ton kom in och 19,2 miljoner ton skeppades ut. Petroleumprodukter är det största enskilda varuslaget, från utlandet lossades 8,4 miljoner ton och 4,7 miljoner ton lastades för att skeppas till utlandet vilket är en ökning med tio procent.Hanteringen av gods från inrikes orter ökade under samma period med tre procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.