Stark tillväxt i nordvästra Rysslands hamnar

Rysslands hamnar omsatte enligt SeaNews.ru 407 miljoner ton gods i fjol, vilket är 12 procent mer än året innan. 233,7 miljoner ton var flytande bulk.Den största ökningen noterades i hamnarna i den nordvästra delen av landet, där den totala godsomsättningen var 178,4 miljoner ton eller 18 procent mer än året innan.SeaNews.ru drar slutsatsen att utvecklingen är positiv i hamnar där landtransporterna sker på landsväg eller via rörledning. Containerhanteringen i St Petersburg har t.ex. ökat med 44 procent och oljehanteringen i Primorsk uppgick till närmare 60 miljoner ton. Däremot noteras nästan ingen tillväxt eller till och med en minskning av godsomsättningen i hamnarna i de östra delarna av landet som är beroende av järnvägstransporter.