Stark tillväxt för Norden

D/S Norden fortsätter att göra starka räkenskapsår, under 2007 var vinsten så hög att varje anställd nu kommer att få tre extra månadslöner i snitt för sina insatser under året. Den extra betalningen innefattar filippinska sjömän anställda på Nordenfartyg. Totalt DKK 18,6 miljoner satsas på bonusar. Nordens siffror för 2007 är de bästa i bolagets historia, vinsten ökade med 298 procent och landade på USD 703 miljoner (USD 177 miljoner 2006). Vinsten kom framförallt från torrbulksegmentet, som genererade USD 497 miljoner, medan tankersegmentet genererade USD 53 miljoner. D/S Norden har en stark framtidstro och har redan kontraktstäckning för 88 procent av torrbulksfartygen under 2008 plus en kontraktstäckning på 42 procent 2009. Vidare har bolaget kontraktstäckning på 31 procent för tankers 2008 och 11 procent 2009.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.