St Petersburgs dammbygge stör containerterminal

Moby Dicks arrendeavtal för ett 5,5 ha-område i anslutning till containerterminalen i Kronstadt kan enligt SeaNews.ru komma att sägas upp den sista oktober. Rosstroy, som är uppdragsgivare i dammbyggnadsprojektet i St Petersburg, har i tre års tid använt området som upplag utan att betala någon ersättning och vill nu ta över det. Moby Dick har reserverat området för att utvidga terminalen. Trots att Moby Dick har betalat USD 1,5 miljoner i arrende till St Petersburg kan det hända att området säljs på fria marknaden efter att dammbygget står klart. Containerships Oy:s dotterbolag Moby Dick hanterade i fjol 117.000 TEU och kommer i år att hantera 150.000 TEU.