SSN söker arbetskraft i Poznan

SSN-varvet i Szczecin försöker lösa bristen på arbetskraft genom att rekrytera specialister från H. Cegielski. Motortillverkaren i Poznan har svetsare och andra som är vana vid metalljobb och eftersom de för närvarande har överflödig personal skulle de omgående kunna få arbete vid SSN-varvet som har akut personalbehov. Eftersom bägge företagen är statligt ägda bör det inte vara något problem att komma överens om utlåning eller leasing av arbetskraft.Intresset är stort från arbetarnas sida i Poznan eftersom SSN betalar högre löner än H. Cegielski.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.