Sovcomflot-tanker räddade 41 på Atlanten

En vaktman på Sovcomflots gastanker SCF Tomsk observerade den 5 juni en farkost 500 sjömil nordväst om Kap Verdeöarna med människor ombord. Det visade sig vara 41 personer från olika länder i västra Afrika som varit till havs i två veckor varav de sista dagarna utan mat och vatten. SCF Tomsk (byggd 2007) var på väg från USA till Ekvatorial Guinea, men förde i stället de svårt medtagna flyktingarna till Praia på Kap Verde.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.