Sovcomflot satsar på ryska laster

Det ryska rederiet Sovcomflots styrelse vill öka rederiets andel på hemmamarknaden. Man skall aktivera kontakterna med de största lastägarna och särskilt med ryska energibolag. Rederiets flotta skall förnyas med Suezmax-, Aframax-, produkt- och gastankfartyg. År 2009 planeras flottans totala tonnage uppnå 4,8 miljoner ton dödvikt. För närvarande har rederiet 44 fartyg om 3,2 miljoner ton dödvikt. Sovcomflot kommer att stödja sjöfartsutbildningen och särskilt gällande operation av gastankfartyg och vintersjöfart. Idag sysselsätter rederiet 3.500 ryska sjömän och har 250 anställda i land.SeaNews.ru meddelar att rederiet enligt preliminära uppgifter redovisar en vinst om USD 275 miljoner för år 2004. Utdelningen blir RUB 140 miljoner (USD 5 miljoner). Rederiet förnekar rykten om en planerad fusion med Novoship eller FESCO samt om att det statliga rederiet skulle börsnoteras. Trots detta är det möjligt att ett dotterbolag kan börsnoteras för att därmed ge rederiet bättre kreditvärdering.