Sovcomflot deklarerar option

Sovcomflot har avtalat med Admiralty Shipyard i St Petersburg om att utöka sin serie på sex tankfartyg om 47.400 ton dödvikt med tre fartyg. Två av dem levereras 2007 och det sista 2008. Fyra fartyg har redan levererats och det femte och sjätte överlåts i år. Senast levererade ”Torgovy Most” var det första i serien som erhöll den frivilliga miljöklassificeringen EP (Environmental Protection) av Lloyd’s Register.