SOL tar över StoraEnsos systemtrafik

Från den 1 januari nästa år kommer Svenska Orient Linien, helägt dotterbolag till Imperial Shipping, att ta över driften av StoraEnsos NETSS-system (North European Transport Supply System). Det innebär att SOL får det övergripande ansvaret för hanteringen av StoraEnso:s SECU-boxar och fyra ro-ro-linjer med totalt nio fartyg. Två av dessa är SOL:s egna, tre tillhör Cobelfret, tre från Transatlantic och ett från Stena. Linjesystemet förbinder Sverige, Finland, Tyskland och Belgien.