Fotograf: Svenska Orient Linien

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo | Torrlast

SOL expanderar

Svenska Orient Linien köper roro-fartyget Vinterland, ex Transreel. 

Köpet av fartyget är ett led i SOL:s ambition att expandera inom sjötransporter för skogsindustrin. Enligt rederiet har den nordeuropeiska kortsjötrafiken de senaste åren upplevt en volymtillväxt. 

Ökar på Östersjön

Vinterland är på långtidscharter till skogsindustrikoncernen Metsä Board. Med det nya fartyget ökar SOL sin närvaro på Östersjön och expanderar sitt utbud av tjänster till nuvarande och framtida fraktkunder.

Ytterligare anlöp

– Vi är glada att meddela att M/V Vinterland är det nya tillskottet i vår fartygsflotta. SOL kommer genom detta att vara inblandade i alla sjötransporter från Metsäs bruk i Husum till destinationer i Europa. Utöver Vinterland gör SOL ytterligare ett anlöp per vecka med våra linjefartyg i Uleåborg, Bottenviken, säger Ragnar Johansson, vd på Svenska Orient Linien.

Ex Transreel

Innan fartyget döptes om till Vinterland seglade hon under namnet Transreel. Roro-fartyget Vinterland har en lastkapacitet på 11.396 ton och en bruttodräktighet om 18.773 och för svensk flagg.