Snusförsäljning på åländska färjor ändå?

I sitt förslag till ny tobakslag för Åland lämnar landskapsregeringen ett kryphål för fortsatt försäljning av snus på åländska och finländska passagerarfartyg, rapporterar tidningen Åland. Enligt tidningen skulle förbudet för snusförsäljning gälla enbart på finländskt och åländskt territorialvatten, medan det skulle vara möjligt att även i fortsättningen sälja snus på svenskt eller internationellt vatten.EG-domstolen har tidigare i år beslutat att snus inte längre får säljas på finländska och åländska färjor från och med nästa år. Däremot är snusförsäljning tillåten på färjor under svensk flagg.