Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Torrlast | Container | Säkerhet

Snart behövs ingen besättning

Rent tekniskt dröjer det inte lång tid förrän lastfartyg kan framföras utan någon besättning ombord. Det säger norska forskare som deltar i ett EU-projekt om autonoma fartyg.     

– Ska vi vara väldigt optimistiska är tekniken färdigutvecklad inom tio år, men förmodligen kommer det att ta lite längre tid innan den kommer att användas, säger Ørnulf Rødseth, forskningschef vid avdelningen för maritima transportsystem vid det norska forskningsinstitutet Marintek, till den norska ekonomi- och näringslivstidningen E24.

Det förar- och besättningslösa fartyget är inte något orealistiskt fantasiprojekt utan ett högst påtagligt EU-projekt där Marintek och det Trondheimsbaserade företaget Aptomar är med som norska deltagare. 

EU-projektet går under namnet Munin (Marine Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) och sommaren 2015 är det tänkt att projektet ska leverera en demoversion – som dock blir virtuell. 

Sensorer ger information

Enligt tidningen E24 utgår Munin-projektet från ett handelsfartyg i form av ett bulkfartyg på 40.000-60.000 ton som är 200 meter långt. Fartyget är en enkel konstruktion med en enkel dieselmotor, en direktdriven propeller samt en eller två hjälpmotorer. Budgeten för projektet uppgår till EUR 3,8 miljoner.  

Fartyget är tänkt att gå i öppna farvatten som inte är särskild krävande, och sensorer och kameror ska ge den information som krävs för att fartyget ska kunna manövrera bort från hinder. Genom en bredbandsförbindelse på 3 till 4 Mbit ska signaler skickas till ett kontrollrum i land.

”Blir en säkerhetsförbättring”

– Självklart kommer det att finnas besättning ombord när fartyget ska styra in i och ut ur hamnar, säger Ørnulf Rødseth och forsätter: 

– Rederierna har svårt att få tag på kvalificerat manskap, och här pratar vi om enkla fartyg som går i relativt rutinmässig trafik. Vi ser det här som en säkerhetsförbättring, säger han och syftar på att manskap ibland tvingas stå och se ut över öppet hav i timmar och till sist blir slöa och inte alltid reagerar på rätt sätt.  

– Även om det dröjer innan autonoma fartyg blir verklighet kan delar av tekniken tas i bruk redan nu. Vi kan till exempel tänka oss att nattvakten täcks upp av systemet samtidigt som manskapet sover. Då kan personal i land följa med och rycka in om det är nödvändigt. 

Tekniken finns redan

Teknikföretaget Aptomar har utvecklat sensorer och kameror som kan fånga upp och identifiera föremål. Tekniken har använts både vid räddningsaktioner till havs och till att beräkna oljespill i mörker. Utrustningen användes till exempel för att upptäcka oljespill då containerfartyget Godafoss förliste vid Hvaler i Østfold i februari 2011. 

Automatiserade fartyg är tänkta att gå på låg fart för att förbruka minsta möjliga mängd drivmedel. Det som ägarna kan tjäna på är att man får lägre driftskostnader och slipper att betala någon lön till manskap. 

 

Kommentarer

 • Björn Strand

  Och vad händer vid ett haveri mitt i Atlanten? Med en kompetent besättning – även minimal – kan problemet kanske lagas ombord. Ex blackout, lagerfel, trasiga insprutare mm, mm.

 • Anonymous

  Keep dreaming

 • Anonymous

  Det är helt huvudlöst att man ens ids finansiera sådana projekt, vilket slöseri med pengar!

 • Anders

  Ja men hur svårt kan det vara… släpp hörnflaggan och kom in i matchen, eller åtminstone närma er det 2013 som vi faktiskt lever i – och sjömansromantiken kan vi lämna därhän; det är inte det minsta romantik i att åka båt (eller för den delen att köra lastbil på havet som det handlar om numera). Och det där med tekniken, varför skulle det vara ett problem? Sätt in två rader á fem lastbilsdieslar som driver dieselelektriskt och gör resp. sida autonom – varför förlita sig på en enda enhet? Går det att hantera flygande enheter i form av både flygplan och rymdfarkoster, så är det väl inte så konstigt att hantera ett fartyg på distans – så himla speciellt eller svårt är det faktikst inte att hantera ett fartyg på öppet vatten. För det var ju just det det handlade om, långa distanser på öppet hav, inte att manövrera till kaj – det går med viss sannolikhet alldeles utmärkt på distans det ocks, men ändå – för då skulle det finnas en besättning ombord som drog i spakarna.

 • Pumpman

  Klarar tekniken även underhåll av fartygen ifråga.
  Kanske bekämpa brand, stoppa läckage, ankra osv?
  Yeah right, dummaste jag hört på mycket länge och hoppas det går åt skogen i all ärlighet..
  Eller betalar ni sjömänn med 12 månaders ledighet i fortsättningen,
  Fin konkurans om landjobben i framtiden annars.
  Men för all del vi lever i 2013 eller hur Anders..

 • Anonymous

  För att försäkra sig att ett fartyg med all dess utrustning skall gå säkert fram behövs garanterat flerdubbla system på allt och då undrar man nog om det blir billigare i längden att hålla dessa system i skick än att ha en bra bemanning som tar hand om allt!

 • J.A.

  Är sjömän I allmänhet dåligt läskunniga?
  Det står väl ingenstans att fartygen ska gå helt utan manskap hela tiden? Underhåll dit, bränder dit. Ja, men ingen tror väl att fartygen ska vara helt tomma på folk?
  Det poängteras av forskningschef Örnulf att detta framför allt är en säkerhetsförbättring, = mycket, mycket bra. Då det sker alldeles för mycket märkligheter på sjön.
  På sikt lär man kunna fasa ut befäl, etc.
  Som Anders skrev, kan man flyga och åka till månen utan någon större mänsklig insats kan man naturligtvis hantera ett fartyg. Naturligtvis inte idag, men i framtiden? Utan problem! Tekniken som idag finns kommer att utvecklas. Hur ser den ut om 10-20 år? 50 år? Titta tillbaka 50 år på hur tekniksamhället såg ut då. Saker och ting utvecklas, och med det även sjöfarten och tekniken därkring. Inga konstigheter.

 • P.N.

  Kan man se detta som ett led i att allt ska vara i rörelse och inte lagerhållas, med andra ord ett flytande obemannat lager som ankommer precis när edt behövs.

 • Fartygsinspektören

  Minst 95% av alla tillbud/olyckor sker pga människor. Så med andra ord innebär detta att risken i transporten minskar med motsvarande andel.

  För övrigt har detta provats redan på 90-talet mellan Australien och Japan.

  • friskt kopplat, hälften brunnet

   95% kanske är mänskliga faktorn men tänk på hur länge ”människan” faktiskt står på bryggan och gör vad den ska. tar du totalt tid ombord och jämför med tiden ombord då olyckor sker så gör besättningen till 99,91% det jobb de ska göra.

   skulle vilja säga att det kanske minska med 5% eller liknande. bättre om fartygen skaffar ett radiobaserat system som liknar flygen T-CAS vilket samarbetar med varandra och talar om hur fartygen ska gira för att undvika varandra.

   • Fartygsinspektören

    Tar man bort den mänskliga faktorn så minskar ändå risken. Även om man jämför med hur bra det gått när människor stått på bryggan. Och världen är full med exempel på hur bra det gått med människor på bryggan; Exon Valdez, Stockholm/Andrea Doria, Costa Concordia, Sichem Osprey osv.

    Det behövs inget nytt system för hur fartyg skall förhålla sig till varandra. Det räcker bra med sjövägsreglerna. Följs dem blir det inga olyckor mellan fartyg.

 • Lars Erik Brandt

  Jag har ”seglat” befal i over 30 ar och forundras over den ”dumhet” som man idag talar om: Besattningslosa fartyg! Det finns sa manga riskfaktorer, Pa dack, I maskin, I last/kylutrymmen, m.m. Det masre val i rimlighetens namn finns nagon kompetent manniska ombord , aven om man nu skall ga ”tom” i oppna leder! Om nu detta har varit en sa ”Het” fraga om utveckling sa undrar man varfor inte detta har satts i bruk tidigare , vi hade kaske sluppit ”Pirater” och anna skit pa var fard genom ”Oppna hav”! Nej satsa istallet pa att fa mera kompetens pa den besattning vi har idag, fran Elever, om de finns kvar och upp till Skeppare! De redare som finns kvar idag gor nybyggen bade hit o dit sa det borde finnas lite ”Mynt” kvar till Levande ombord och inte bara Automatision!

 • Roger Andersson Värmdö

  Haha tillåt mig småle vilka drömmare.
  Rederierna har svårt att få kvalificerat manskap!
  -Vad är det där för smörja man har ju gjort allt för att få bort kvalificerat manskap dessutom.

  Det här är det dummaste jag hört på bra länge.
  Splitt nya eller inkörda fartyg har sina nyck som knappast kan fixas via en knapptryckning från ett kontrollrum någonstans iland.

 • Egon Svensson, the sailor.

  Varfor inte, visste ni om att nar ni flyger so gor piloterna inte nagot annat an overvakar.
  Har flyger drones och slapper bomber pa ett mynt i oknen.
  Bara for att man varit Sjokapten som du och jag, sa maste man hanga med i utveclingen och
  inse at vi inte kommer att behovas mer .
  Wake up boys.

  • Holländaren

   *Tips från coachen*
   Man ska inte använda kokain för att hålla sig vaken !

 • Bigfoot

  En liten norge-historia. Vad trevligt !

 • Pensionerad Sjökapten

  1943 gick jag till sjöss i en träskuta i Östersjöfart. Krig och örlog rådde då. 1974 gick jag iland och har sedan dess följ sjöfarten från land. Många gånger under långfartsåren liknade jag ombordtillvaron vid ett fängelse! Från Sydney till Newark eller från Gdynia till Osaka var en förfärlig massa sjödygn som, bortsett från kanalpassagerna och hamnanlöpen, idag lika gärna kan skötas av Robotar.

 • Anders

  Ok, låt oss bara för en liten stund titta lite på andra domäner istället för att ägna oss åt navelskåderi… Fundera på hur andra domäner fungerar vad gäller automation. Titta på process-, verkstads-, resp. gruvindustrin och fundera lite över automationsgraden. Titta på flyg- och rymdsidan och fundera över automationsgraden och fudera över de värden som är involverade (både hårda och mjuka). Titta på militär verksamhet och fundera på automationsgraden.
  Av nedan kommentarer framgår att de mest avancerade uppgifterna som inte tycks gå att lösa genom automation ombord är inkörning av fartyg, brandbekämpning, underhåll, ankring och stoppa läckage. På något vis framstår detta som synnerligen tafatta argument för varför det inte skulle gå att automatisera fartyg om man ställer det i relation till vad som redan automatiserats inom andra domäner. Fast det är klart, vem skall då fixa panamatätningar i maskin eller lägga på en björn på ankarspelet – för visst måste det vara för att lösa dessa synnerligen avancerade uppgifter som vi behöver ha högt kvalificerat manskap ombord. Och det förstås, det är ju bara 2013, så varför inte titta tillbaka på hur vi alltid har gjort istället för att se oss omkring efter hur andra gör och plocka russinen – Pensionerad Sjökapten kunde inte ha sagt det bättre.

  • Paddel Per

   Jag vet inte hur det är med dig. Men jag arbetar morgon middag kväll med att försöka att få fartyget att fungera. Om jag bara lade mig på rygg en vecka så skulle genast en massa saker som ska röra sig, sitta fast och en massa saker som ska sitta fast skulle vara lösa.
   Om fartygen knappt håller ihop idag, med folk som sköter om dem, vad får dig att tro att de skulle hålla ihop utan omvård ?
   Du har en otroligt naiv inställning.

   • Johan

    Det stavas utveckling.
    Med utveckling kommer de att hålla ihop. Om man inte kan automatisera fartygen idag, (vilket man i viss mån kan enligt EU-projektet), kommer man att kunna göra det i framtiden.
    Kan inte alla strebers-sjömän förstå att även denna branch utvecklas och kommer att så göras, oavsett om man vill det eller ej.
    Däremot kanske det är naivt att tro att fartyg kommer att gå helt tomma på folk. Men det är mer naivt att tro att allt alltid kommer att vara som det varit. SJÄLVKLART kommer en stor andel av det manskap man idag har på ett fartyg att kunna vara på land i framtiden. Allt utvecklas! Även sjöfarten!

    • Paddel Per

     Visst utvecklas allt. Men åt vilket håll.
     Idag går utvecklingen mot att bygga enklare och billigare fartyg.
     Avskrivningstiden har bliit kortare och kvaliteten på fartygen lägre.
     Det finns ingenting som pekar på att vi går mot en fartygsflotta utan besättning.
     Det är drömmar för tekniknördar.

     • Johan

      Fortfarande.
      IDAG. Skriver du. Mycket möjligt att man idag bygger enklare och billigare fartyg. Jag vill ändå hävda att man inte har en susning om hur det ser ut om 50 år. Precis lika lite som man på 1960-talet visste om hur det skulle se ut år 2013. Mobiltelefoner och datorer var långt bortom fantasin.
      Det faktum att tekniken med automatiserade fartyg finns och i viss mån fungerar idag, gör det mycket intressant för framtiden.

 • Seglande Tch

  Tja, tekniken finns utan tvivel, t.ex google bilen som kores pa forsok utan forare, rymdraketer o dronare osv. Vad som inte finns ar olika myndigheters godkannande, t.ex One Man Watch. Sedan har ju redarna en viss forkarlek att det skall vara billigt ocksa, har varit som Teknisk Chef i ca 5 koreanska byggen de senaste 15 aren, dom skulle nog inte ga att kora utan besattning, dessa betraktas nu som for dyra nybyggen, nasta gang blir det Kina-byggen, har svart att tro att dessa kommer i narheten av koreanska. Har aven varit i finska, svensk, norska, tyska, japanska byggen, rent kvalitetsmassigt lite battre, men med sa pass manga fel att det nog inte heller skulle vara lampligt att kora obemannat. For dalig kvalitetskontroll av driftmaskineriet helt enkelt.

 • Göran Andersson

  Goran
  Försök har redan gjorts med minimal besättning ombord på sjöbenet och extra bemanning vid ankomst /avgång. Det blev allt för dyrt att tex i Europa/USA sätta ombord förtöjningsgäng/hamngäng , istället återgick man till fulltalig lågkostnadsbesättning hela tiden.
  De kan ju dessutom utföra underhållsarbete på sjöresan, göra tankrent,spola lastrum mm.
  Vem skulle våga sova ombord i 15 knop när framförandet av 150000ton övervakas från land ?

 • Anonymous

  Inga tvivel om att det går, rent tekniskt, att köra en båt obemannad. Men, och detta måste väl ändå vara det enda som spelar nån roll i samanhanget är ju om det är nån vinst med det på sikt?
  För pengarna som läggs på all automation kan man ju få många mantimmars arbete. Dessutom så uppstår inte lönekostnaden för, tex månad 7 i år 12 efter leveransen förren just där och då. Automatiken skall ju betalas vid leveransen (eller ränta och amortering åtminnstonde). Vem i dessa tider av ”kvartals ekonomi” vill ta den investeringen om det går att få en billigare båt nu istället?

 • Sjöman

  Att ”landfirmor” skall ta hand om underhåll och reparationer ombord istället för besättningar har ju varit på tapeten sedan ”minimibemanning” infördes i svenska fartyg. Lät ju väldigt fint men sanningen är nog idag att just kostnaderna för dessa servicefirmor är en stor kostnad för många rederier och dom har insett att det är (mycket) billigare med kompetent besättning som gör jobbet. En enda dags arbete ombord, inklusive lite övertidsersättning och resa till/från båten etc för en maskin service firma motsvarar nästintill en månadslön för en motorman (ungefär). Om man får tag på en sån motorman är han ju guld värd. Men hur många redare har ens brytt sig om att försöka? Några har men många inte.

 • Sakke

  Det är nog inga som helst problem att segla ett fartyg med fjärrstyrning. Men detta kräver kvalificerad folk iland. Frågan är hur navigations säkerheten kan bibehållas? Hur många gånger har segelbåtar och fiskebåtar inte noterats på radar utan bara optiskt, kameror i all ära men ögat är nog alltid bättre på att notera små objekt och ge oss informationen för att ta rätt beslut efter det vi ser och uppfattar. En kamera är tvådimensionell och kan inte ge helheten som ögat på en observatör.
  Att bygga fartyg som är felfria tekniskt är nog väldigt svårt, problem och haverier uppstår garanterat. Att ha en liten driftbemanning ombord kommer vi nog inte ifrån helt men vissa delar kan säkert automatiseras mera eller mindre helt.
  Ett stort jobb blir att ändra internationella/nationella sjölagar och få detta att fungera juridiskt, vad gäller om en fjärroperatör gör ett fel? Hur kan det garanteras att han eller hon har alla de verktyg som behövs för att ”styra” fartyget säkert. Det är nog här systemet faller eftersom värden av tusentals miljarder transporteras dagligen över haven och händer det något vill alltid någon eller några få ersättning, då går det inte att skylla på dålig tv-bild eller bruten satelitlänk?
  Att jämföra sjöfarten med rymdfart är enl. mig helt fel. Här vet man vad som skall hända i förhand och allt är minutiöst intränat.
  Jag skulle även vara väldigt misstänksam om jag satt mig i ett flygplan utan piloter i cockpit, även om de kan landa planen helt på automatik så händer oförutsädda saker som kräver omedelbar reaktion av……..Just det, människan.

 • Anonymous

  Skicka gärna en enkät till samtliga maskinbefäl innan. Folket på bryggan kan man kanske ta bort men maskinisten som gräver i separatorer och rengör filter är nog svårare att vara utan. Vad händer när sjövattensilen är full med maneter eller säckvis med små räkor som jag själv tagit hand om i Pacific. Etc, Etc. Visst, tekniken går framåt men jag misstänker att man måste ha (många) bemannade servicefartyg ute på haven som snabbt kan gripa in vid behov. Detta förutsätter en omfattande standardisering. I princip moduluppbyggda fartyg med likadana moduler. Antar att ett dieselelektriskt maskineri med många luftkylda småkärror och gasoljedrift annars är en förutsättning. Blir nog billigare med en mikrobesättning på 3-4 man i allmäntjänst i ett vanligt fartyg med obemannad brygga. Obemannad brygga (mentalt eller fysiskt frånvarande styrman) har för övrigt testats med varierande resultat lite då och då ända sen fartygen fick propeller. 🙂 Har själv upplevt kollision på öppet hav av nämnda orsak.

  Lars.Till sjöss i maskin från elev 1968 till Chief 1986.

  • Ej maskinist

   Vi klarade oss utan maskinister i tusentals år. Vi kan klara oss utan maskinister i framtiden också…

   • Segel Sven

    Det finns många fördelar med segel. Det är både billigare drift och bättre för miljön.
    Att slippa sura besserwissrar i form av maskinister är bara en bonus.

   • Förnamn oLarsch efternamn…

    ”Vi klarade oss utan maskinister i tusentals år. Vi kan klara oss utan maskinister i framtiden också…”

    Är däckare lika snarstuckna nu som på min tid?

    Visst kan man bygga bort behovet av både maskinister och folk på bryggan och det var det som artikeln handlade om. Men är det då så fel att tänka sig att man mellanlandar med en 3-4 man i allmän tjänst och med både maskinteknisk och nautisk utbildning som kan springa på larm från både brygga och maskin.

    Lars fd maskinist.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.