Fotograf: Anders Rydberg

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Smyril Line köper roro-fartyg

Spliethoff-ägda Bore har avtalat om försäljning av roro-fartyget Auto Baltic till Smyril Line.

Auto Baltic kommer att döpas om till Mykines och överlåts till det färöiska rederiet Smyril Line i början av april 2017.

Ny linje

Smyril Line planerar att öppna en ny roro-linje från Thorlakshofn på Island till Rotterdam via Tórshavn på Färöarna. Tidtabellen planeras med avgång från Thorlakshofn fredag, Rotterdam måndag och Tórshavn onsdag.

Den nya linjen uppges skapa möjlighet till varuleveranser till färöiska importörer mitt i veckan direkt från Rotterdam. Vidare möjliggör linjen en ny möjlighet till direkt export från Färöarna till Rotterdam. Smyril Line siktar också på skeppningar med anknytande förbindelser till och från Ryssland, Östersjön och Danmark.

Byggdes för Husell

Auto Baltic byggdes i Norge 1996 som Transgard för Bror Husell Chartering, ett rederi som senare köptes av Bore. Hon konverterades 2005 till biltransportfartyg.

I sitt nuvarande utförande uppges Auto Baltic ha kapacitet för 934 filmeter last på huvuddäck och i undre rum. Bilkapaciteten är 1.619 enheter.