Slutligt partneravtal klart för Shtokman-fältet

Gazprom, Total och StatoilHydro har nu skrivit under aktieägaravtalet i Shtokman Development Company, SDC. Avtalet formaliserar ägandet i SDC där Gazprom får 51 procent, Total 25 procent och StatoilHydro 24 procent. Total och StatoilHydro har inget ägande i gasfältet utan enbart i utvecklingsbolaget som är registrerat i Schweiz. Shtokman-fältet ligger i Barents Hav cirka 550 kilometer nordost om Murmansk. Fältet är 1.400 kvadratkilometer stort och beräknas innehålla 3,8 triljarder kubikmeter gas och 34 miljoner ton gaskondensat.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.