Slut med pension vid 60 för befäl

Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, har beslutat säga upp det så kallade ITP-sjöavtalet som ger befäl möjlighet att gå i förtida pension vid 60 års ålder. Enligt SARF infördes möjligheten år 1970 när tjänstgöringstiden ombord var betydligt längre än idag och då arbetsförhållandena i övrigt var hårdare.– SARF:s medlemsrederier kan inte längre bära pensionssystemets kostnader, varför SARF nu omedelbart kommer att kalla befälsförbunden till förhandlingar i syfte att gemensamt med dem skapa ett modernt och kostnadseffektivt pensionssystem. Detta kommer på sikt att gynna svensk sjöfart, säger Lars Andersson, förbundsdirektör för SARF i ett uttalande.